Перспективи розвитку аутсорсингу в УкраїніГоловними причинами використання аутсорсингу підприємствами є виявлення та необхідність вирішення проблемних питань підприємства, пов’язаних із персоналом, ремонтом виробничого обладнання, маркетингом тощо, а також зменшення витрат на розширення асортименту та виробництва в цілому.

Використання підприємствами аутсорсингових послуг компетентних та кваліфікованих фахівців забезпечує такі переваги та вигоди:

- підприємство концентрується на основному виді діяльності, другорядні та допоміжні функції виконують аутсорсингові спеціалісти;

- робота з підготовленими та кваліфікованими спеціалістами заощаджує час та фінанси, необхідні на навчання та підготовку. Періодичність залучення спеціалістів не вимагає щомісячних витрат на оплату праці;

- залучаються незалежні експерти для оцінки аспектів роботи виробництва, визначення слабких місць, оптимального шляху вирішення проблем;

- забезпечується ефективність фінансової та управлінської діяльності;

- підвищується загальна рентабельність виробництва.

Аутсорсинговими послугами користується більша частина великих харчових виробництв у світі: подекуди частка аутсорсингових працівників може становити третину від загальної кількості персоналу, що стало важливою та невід’ємною складовою успішного функціонування таких підприємств. Однак, середнім і мікро-підприємствам вкрай важливі послуги аутсорсингу для оптимізації власної діяльності, збільшення можливостей для масштабування, виходу на нові ринки.

При аналізі міжнародного досвіду використання аутсорсингових послуг підприємствами харчової промисловості можна виділити такі основні напрями:

- Аутсорсинг персоналу: більшість аутсорсингових організацій мають відповідну їх профілю діяльності базу кваліфікованих спеціалістів, що суттєво скорочує час на пошук потрібного.

- Аутсорсинг бухгалтерських послуг: зменшує залежність підприємства від людського фактору, знижує витрати на відповідні процеси, підвищує якість за рахунок вибору оптимального постачальника послуг.

- Аутсорсинг маркетингових послуг: оптимізує витрати на просування продукції та підвищує її ефективність.

- Аутсорсинг логістичних послуг: оптимізація логістики дозволяє значно скоротити витрати при експортуванні продукції.

Перспективи розвитку в Україні як внутрішнього, так і зовнішнього аутсорсингу обумовлюються:

- зручним географічним розташуванням;

- великою кількістю виробничих підприємств;

- значною кількістю кваліфікованих спеціалістів у сферах, дотичних до бізнес-процесів;

- якісною системою освіти.

Аутсорсинг в Україні з кожним роком все ширше розповсюджується, зокрема в сфері харчового виробництва, – через війну та дефіцит робочої сили саме аутсорсингові послуги є одним із небагатьох варіантів отримати якісні послуги кваліфікованих спеціалістів, необхідні для функціонування та розвитку підприємства та збереження харчової безпеки та функціонування економіки.